Historie a současnost

Budova mateřské školy je k předškolní výchově využívána nepřetržitě nejméně od roku 1950 (zmínka v obecní kronice), není přesně doloženo. Počet dětí zapsaných do MŠ v minulosti kolísal podle potřeb zřizovatele, kterým je Obec Červená Voda.

Jednopatrová budova se zahradou vyhovuje předškolnímu vzdělávání. Ozdobou zahrady je vzrostlý převislý buk - památný strom. Rozlehlá koruna stromu chrání v létě proti slunci i před vodou při drobném dešti.

V současnosti v MŠ pracují tři pedagogické pracovnice, školnice a kuchařka.

Velmi si ceníme samostatné kuchyně. Každodenní kontakt dětí s kuchařkou je přínosem. Děti se učí vážit si její práce, sdělit uznání, když jim jídlo chutná. Kuchařka též může hned reagovat na požadavky svých strávníků.

Vzdělávací program mateřské školy byl v minulých letech zaměřen na bližší spolupráci s rodinou s cílem přiblížit rodinám dětí poslání předškolního zařízení a poskytnout rodičům a dětem možnost společných prožitků, odborně pomoci při vedení dětí.

V současné době se zaměřujeme více na citový prožitek dětí na rozvoj zájmů dětí a jejich nadání. Vycházíme z toho, že každý člověk je jedinečný, neopakovatelný a na nás je, abychom objevili, podnítili jeho vlohy k projevu.

Výchozím materiálem pro vzdělávací činnost je Rámcově vzdělávací program pro mateřské školy, naše dosavadní zkušenosti a místní podmínky.

Z tradice vyplývá pokračující spolupráce s Domovem důchodců sv. Zdislavy, se ZUŠ Králíky i s pedagogy ZŠ Červená Voda a s KČB ( Klubem čilých babiček).

Do roku 2003 byla MŠ samostatným subjektem. Od 1. 1. 2003 je naše MŠ součástí právního subjektu "Základní škola Červená Voda 341.

Fotogalerie
old.jpg
002.jpg
DSC03991.jpg
DSC03992.jpg
new.jpg
DSC03997.jpg
DSC03999.jpg
DSC03998.jpg
DSC03996.jpg
DSC04001.jpg
DSC04003.jpg
DSC04000.jpg
DSC04004.jpg
DSC04006.jpg
DSC04008.jpg
DSC04009.jpg
DSC04010.jpg
DSC04011.jpg
DSC04007.jpg
DSC04002.jpg
DSC03993.jpg
001.jpg