Organizace dne v MŠ

6.30 - 8.15

Děti přicházejí do MŠ, probíhají činnosti a hry podle zájmu dětí Děti se schází všechny v patře budovy. Mladší děti pak v 8.00 hodin odchází do přízemí budovy, kde si hrají v menší skupině
Do 8.45 si děti hrají dle svého zájmu nebo pracují individuálně s učitelkou.

8.45 ranní svačina

Po svačině se děti věnují zpravidla přiměřeně svému věku řízené pracovní činnosti, supinové práci ale i aktivitám dle svého zájmu podle plánovaného programu. Dopoledne je zařazen pobyt venku (pobyt na zahradě nebo vycházky 9.45 – 11.45 hodin). Délku pobytu venku usměrňujeme podle počasí.

11.45 oběd

Po obědě jsou děti rozděleny do dvou skupin /spící a odpočívající/

12.30 - 14.00

Předškoláci odpočívají krátce oblečeni na podložkách, pak se věnují klidným hrám a činnostem. Tento čas využíváme k rozvoji dovedností potřebných pro budoucí prvňáčky (v létě činnosti probíhají venku).
Mladší děti se převlékají se do pyžamka a odpočívají na lehátku. Pokud se jedná o "nespavce", mohou odpočívat oblečené na podušce a po chvíli si potichu hrají nebo prohlížejí knížky apod.

14.20 Svačina

Po svačince si děti hrají v patře budovy nebo na zahradě.
Provoz MŠ je do 16.30 hodin.
 

Organizace vzdělávání

Maximální kapacita MŠ II Červená Voda /vzhledem k možnostem prostorovým v souladu s legislativou/ je 46 dětí.

V současné době pracujeme s kapacitou maximálního počtu 40 dětí /ve věku 3 – 7 let/ která více vyhovuje pohodě dětí.

V souvislosti s legislativní úpravou umožňující zapsat do MŠ i děti mladší, je třeba zohlednit též celkovou plánovanou kapacitu školky na každý školní rok a v jeho průběhu.

Děti jsou zpravidla rozděleny do dvou skupin / tříd podle věku.

Počet dětí ve skupině umožňuje individuální práci s dítětem.

Respektujeme přání rodičů, pokud si přejí, aby byli sourozenci ve skupině spolu a stejně tak zájem dětí, pokud se chtějí účastnit některé aktivity dětí druhé skupiny.

Děti se během dne setkávají v jídelně při stolování (svačiny, oběd). Většinou také společně tráví čas venku při pobytu na zahradě.

Tato organizace je podmíněna prostorovými možnostmi budovy. Za klad považujeme to, že přes rozdělení dětí do skupin, se děti během dne potkávají, pomáhají si, komunikují. Jsou v kontaktu se všemi učitelkami i dalšími zaměstnankyněmi, což napomáhá k vytvoření jednotného působení na děti a vytváření příjemného rodinného prostředí.